Algemene voorwaarden 

De aangewezen plaats moet voor ons goed bereikbaar zijn dus houdt u rekening met een ruimte van minimaal 7 meter lang en 3 meter breed plaatsen gebeurd altijd in overleg met de chauffeur. Als de aangewezen plaats niet voldoende te bereiken is volgens de chauffeur wordt in overleg een andere locatie uit gezocht worden.

Indien wij door overmacht niet op het afgesproken tijdstip aanwezig kunnen zijn ,kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele geleden schade

U dient als huurder zorg te dragen van een stroomvoorziening van 220 volt/16 ampère , wij zijn als verhuurder niet aansprakelijk voor de stroomvoorziening ter plaatse
n,b voor het stunt pakket dient u te zorgen voor 2 x 220 volt 16 ampère op 2 verschillende stoppen

Wanneer er sprake is van vernieling aan ons materiaal en of beledigingen of negatieve opmerkingen jegens het personeel hebben wij altijd het recht de wagen te sluiten. Voor schade en of vernielingen wordt de huurder aansprakelijk gesteld.
De huurder is op moment van vervroegde sluiting aansprakelijk voor het volledige huur bedrag zoals afgesproken in de huur overeenkomst.

Na afloop tenzij er anders is afgesproken dient er contant worden afgerekend.

Als de afspraak is dat er op factuur betaald mag worden ,dient deze factuur binnen 8 dagen na dagtekening voldaan zijn maximaal 2 weken van tevoren de definitieve keuze menu door geven. De reservering is definitief zodra het ingevulde
reserveringsformulier bij ons retour is op gejasnackpaleis@gmail.com

Bij betalingen later als 8 dagen kunnen er rente en incasso kosten in rekening gebracht worden. Indien niet anders dan afgesproken is gelden de tarieven en voorwaarden zo als vermeld. Bij afzegging van de reservering binnen 5 dagen voor aanvang brengen wij 70% van het bedrag in rekening.

Door ondertekenen van ons reservering s opdracht bent u bekend met boven genoemde door waarden en gaat u akkoord met de door ons gestelde voorwaarden.

Mochten er onverhoopt toch klachten zijn kunnen deze gemeld worden op gejasnackpaleis@gmail.com